2010.6.16

Hongkou Football Stadium

Ming Hwa Yuan

Director: Chen, Sheng-Fu

Composer: Chen, Meng-Liang / Shang-Feng

Scene Design: Huang, Chien-Ta

Costume Design: R.D. Design

Lighting Design: Huang, Kuo-Feng

Sound System Design: Yen Chun Yang (TOPSOUND)

FOH Mixing: Yen Chun Yang (TOPSOUND)