2011.06.11

Kaohsiung Cultural Center Jhihde Hall, Taiwan

Ming Hwa Yuan

Director: Chen, Sheng-Fu

Sound System Design: Yen Chun Yang (TOPSOUND)

FOH Mixing: Yen Chun Yang (TOPSOUND)