2012.06.24

Hsinchu Municipal Redevelopment Plaza, Taiwan

Ming Hwa Yuan

Director: Chen, Sheng-Fu

Composer: Chen, Meng-Liang

Scene Design: Huang, Chien-Ta

Sound System Design: Yen Chun Yang (TOPSOUND)

FOH Mixing: Yen Chun Yang (TOPSOUND)